Сервиз

Гаранционно и извънгаранционнo обслужване
Сервизът извършва гаранционно и извънгаранционно обслужване на цялата гама компютърна техника, която фирмата предлага - персонални и преносими компютри, сървъри и мрежово оборудване, мастилоструйни и лазерни принтери, скенери и плотери, копирни машини и други, независимо от това, дали тази техника е закупена от нас, от наши партньори, или по други канали.
Гаранционното и извънгаранционно обслужване обхваща и другите марки компютърна и офис техника, които ние доставяме - модеми, непрекъсваеми електрозахранвания, телефонни централи и други.

Абонамент
Това е удобна форма на сервизна поддръжка в дългосрочен план с предварително договорени завишени изисквания (време на реакция, оборотна техника, профилактика, работа в извънработно време и др.). При нея се заплаща определена месечна абонаментна такса, независеща от вложения труд, като резервните части се заплащат отделно. Освен за доставена от нас техника, ние поемаме такива ангажименти и за техника от други доставчици.

Разширяване и модернизиране на информационни системи
В много случаи новозакупената компютърна техника трябва да се интегрира във вече съществуваща информационна система, добавяйки нови функции, при което възникват проблеми за хардуерна и софтуерна съвместимост. Нашият сервиз е в състояние да извършва такава интеграция на всякаква техника в произволни по сложност информационни системи. Често модернизирането на съществуващата информационна система е по-практично и по-евтино от изграждане на нова. Използвайки последните достижения в компютърната техника, сервизът може да повиши бързодействието, да предложи и внедри нови средства и методи за комуникации.

Консултации
Сервизът може да бъде полезен с разнообразни професионални консултации за използване на наличната техника и софтуер, при доставка на нови компютърни продукти, при разширяване на информационни системи, при възникване на проблеми и др. Консултациите се извършват на място, по телефона, чрез е-mail или други средства.

Изтегли ценоразпис на услугите предлагани от сервиза