„КОНТРАКС БС“ ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014-2020.

 „КОНТРАКС БС“ ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014-2020.

Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Процедурата се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Информация за проекта:

Регистрационен номер на договор: BG16RFOP002-2.089-5703

Обща стойност: Обща стойност: 50 000,00 лв., от които 42 500,00 лв.

европейско и 7500,00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 11.11.2021 г.

Край: 11.02.2022 г.

 

Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.089 «Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19»

Номер на АДПБФП:
BG16RFOP002-2.089-5703

Бенефициент: КОНТРАКС БС ООД
 
Обща стойност: 50 000.00 лв.,
от които 42 500.00 лв.
европейско и 7500.00 лв. национално съфинансиране.
 
Начало: 11.11.2021 г.
Край: 11.02.2022 г.